12 серпня 2020 | A A A
В Державній аудиторській службі України діє телефон довіри (044) 425-80-30, також громадяни можуть звернутися до Державної установи «Урядовий контактний центр» за номером 1545 Держаудитслужба повідомляє, що з 19.04.2020 року починають діяти ЗМІНИ до Закону України «Про публічні закупівлі», за якими розширено перелік порушень та збільшено суми штрафів за такі порушення!
Пошук

...
Головна  » Новини» Державна аудиторська служба України провела державний фінансовий аудит діяльності ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» версія для друку
Державна аудиторська служба України провела державний фінансовий аудит діяльності ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 5 червня 2020

 

Державна аудиторська служба України відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю провела державний фінансовий аудит діяльності публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – ПАТ «НСТУ», Телерадіокомпанія) за період з 01.01.2014 по 31.12.2019 та в межах цього аудиту – ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності за цей самий період.

Заходи засвідчили, що реформування медійного середовища України передбачало утворення на його теренах суспільного мовлення із потужною організацією, яка б мала відповідну сучасну матеріально-технічну базу та висококваліфікованих працівників задля створення якісного та запитаного контенту. Такою організацією мало б стати ПАТ «НСТУ», яке утворено на базі Національної телекомпанії України (далі – НТКУ).

Водночас низка проблем, як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, зумовила не лише збитковість товариства, а й призвела до порушень та недоліків у діяльності ПАТ «НСТУ» на суму 692 млн гривень.

Зокрема, неналежна організація процесу перетворення та формування статутного капіталу ПАТ «НСТУ» призвела до завищення його розміру на суму 417,8 млн грн та знецінила вартість акцій, якими володіє держава.

За результатами оцінки майна, проведеної станом на 30.09.2016, сформовано статутний капітал, розмір якого визначено на суму 2544,3 млн грн та який поділяється на 2544273 прості іменні акції. Зміни до нього з дати утворення й дотепер не вносилися.

Поряд з цим прискорений процес корпоратизації зумовив утворення статутного капіталу з майна загальною вартістю 182,7 млн грн, яке було непридатним до використання, перебувало у комунальній власності та за вартістю, яка значно перевищила балансову через проведену при перетворенні дооцінку.

Як приклад, об’єкт незавершеного будівництва у м. Херсоні (чотириповерхова будівля, гараж та електропідстанція, будівництво яких припинено з 1997 року), ще з 2012 року є спільною власністю територіальних громад Херсонської області, включений до статутного капіталу за вартістю, яка перевищила балансову у 10 разів (із 0,7 млн грн до 7,5 млн грн).

Задля включення до статутного капіталу будівель і споруд філії НТКУ «Житомирська регіональна дирекція» їх було переоцінено з 90,5 тис. грн до 65,3 млн грн, або у 722 рази. Поряд з цим до його складу увійшов гаражний комплекс з 6 окремих споруд у зруйнованому стані.

Подібні факти підтверджено майже в кожній філії ПАТ «НСТУ».

Загалом така переоцінка задля формування «дутого» статутного капіталу, зокрема майна, що мало нульову вартість, збільшило надалі суми нарахування амортизації, яка є одним з основних джерел збитковості ПАТ «НСТУ» (у 2017 році сума амортизації становила 760,2 млн грн,  у 2018 році – 437,4 млн грн, у 2019 році – 283,5 млн грн).

У 2019 році задля забезпечення величини статутного капіталу чистими активами, балансова вартість яких станом на 31.12.2018 була на 785,7 млн грн меншою від розміру статутного капіталу, ПАТ «НСТУ» провело переоцінку нерухомого майна. Проте ця переоцінка суперечить вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та моделі оцінки основних засобів після первинного визнання, яку обрало ПАТ «НСТУ» при визначенні облікової політики.

Неузгодженість дій між Держкомтелерадіо як органом управління державним майном та ПАТ «НСТУ», яке отримало це майно в господарське відання, спричинила брак контролю та прийняття неефективних управлінських рішень при його використанні. Як наслідоквтрата майна, можливих доходів та негативний вплив на фінансовий результат діяльності ПАТ «НСТУ».

Зокрема, в обліку НТКУ та після перетворення в ПАТ «НСТУ» обліковувалися службові приміщення (квартира) вартістю 1,9 млн грн, яка вже понад 10 років є приватною власністю. Крім того, бракує управлінських рішень щодо використання щеслужбових приміщень (квартир), 4-ма з яких наразі безоплатно користуються сторонні особи та 1 – залишається вільною понад два роки. Витрати з амортизації 6 квартир становили 1,3 млн гривень.

Незабезпечення контролю з боку ПАТ «НСТУ» призвело до заволодіння сторонніми фізичними особами будівлею гуртожитку філії ПАТ «НСТУ» «Одеська РД» вартістю 3,6 млн грн, тоді як Телерадіокомпанія здійснює витрати зі сплати податку на землю, де розташований цей гуртожиток, на суму 0,3 млн грн та нарахувала амортизацію загалом на суму 1,4 млн гривень.

Безгосподарність при використанні земельних ділянок ПАТ «НСТУ» та майна, наданого в оренду, призвела до сплати податку на землю за їх використання сторонніми юридичними особами без компенсації таких витрат, завищення його через невідповідність кодів функціонального призначення та покриття витрат орендарів щодо наданих їм ПАТ «НСТУ» послуг при використанні цього майна коштувала Телерадіокомпанії 27,1 млн гривень.

Поряд з цим зарахування на баланс ПАТ «НСТУ» земельних ділянок без наявності оформлених документів на право користування призвело до завищення вартості активів ПАТ «НСТУ» на суму 74,9 млн гривень.

Пряма норма в актах законодавства щодо утримання суспільного мовника із державного бюджету загальмувала процес розвитку власної діяльності.

Зокрема, у 2018 році змінився курс редакційної політики із застосуванням рекламних обмежень та відмови від платних програм, як наслідок, окремі філії утримувалися коштом фінансової підтримки, частка якої у надходженнях становила понад 90 відсотків.

Не сприяла в отриманні доходів від розміщення реклами запроваджена система знижок, зокрема застосування розцінок у розмірі меншому за мінімально установлену. Як наслідок, упродовж двох років ПАТ «НСТУ» втратило лише за одним замовником 17,5 млн гривень.

Безсистемність при укладанні договорів на трансляцію призвела до запровадження у 2018 році Концерном РРТ заходів із призупинення у червнівересні 2018 року трансляції програм «UA: ПЕРШИЙ» у 9 областях та зупинення з вересня 2018 року трансляції програм цього самого каналу на всій території України, окрім територій з особливим режимом мовлення. За надані без договорів послуги наразі Концерн РРТ в судовому порядку намагається стягнути з ПАТ «НСТУ» кошти на суму 90,8 млн гривень.

Неефективні управлінські рішення щодо кадрової політики ПАТ «НСТУ» мали негативний вплив на результат фінансово-господарської діяльності.

Упродовж 2017–2018 років задля проведення оптимізації штатної чисельності у «м’якому» режимі ПАТ «НСТУ» запропонувало працівникам заохочувальні виплати від 2-х до 3-х розмірів посадових окладів за умови їх вільного бажання на звільнення, що коштувало державі 2,6 млн гривень.

Водночас установлено факти залучення сторонніх осіб та ФОП за угодами на умовах цивільно-правового характеру до виробництва телерадіопрограм за наявності аналогічних працівників у ПАТ «НСТУ», що додатково коштувало  3,5 млн гривень.

Прорахунки ПАТ «НСТУ» при організації і проведенні пісенного конкурсу «Євробачення-2017» та після його завершення стало наслідком упущених вигод, додаткових витрат ресурсів та незабезпечення ощадливості до майна набутого для конкурсу і залишеного у Телерадіокомпанії загалом на суму 19,2 млн гривень.

Зокрема, зволікання НТКУ, а після перетворення ПАТ «НСТУ» з прийняттям рішень щодо організації цієї події, спричинило накладання штрафу з боку організатора на суму 150,0 тис. євро, які він вирахував зі свого внеску, що не надало змогу отримати додатково коштів на суму 4,8 млн гривень.

Зволікання ПАТ «НСТУ» з оплатою отриманих під час конкурсу робіт та послуг спонукало виконавців до погашення заборгованості в судовому порядку, що додатково коштувало Телерадіокомпанії 1,5 млн гривень.

Крім того, за нецільовим призначенням використано кошти державного та місцевого бюджетів на суму 0,7 млн грн, які були виділені на підготовку та проведення ПКЄ-2017, та установлено нестачу і необґрунтоване списання майна на суму 160,6 тис. грн, залишеного після конкурсу у ПАТ «НСТУ».

У 2017 році ПАТ «НСТУ» знехтувало вимогами розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 р. № 571-р «Про здійснення заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» щодо використання залишку коштів, отриманих від господарської діяльності при проведенні ПКЄ-2017 на цей захід, та спрямувало 9,4 млн грн на інші цілі.

Щорічна практика приховування наявної кредиторської заборгованості НТКУ і її продовження ПАТ «НСТУ» спричиняє ризик додаткових витрат з державного бюджету, зупинення роботи суспільного мовника та не дає змоги здійснити розвитку матеріально-технічної бази.

Зокрема, таке приховування наявної кредиторської заборгованості перед компанією Euronews S.A. на суму 10,6 млн євро, що еквівалентно 251,0 млн грн, вже призвело до арешту фінансової гарантії на суму 15,0 млн євро, перерахованої ПАТ «НСТУ» як мовником організатором ПКЄ-2017 на рахунок ЄМС. Такі дії коштували ПАТ «НСТУ» та державі понад 7,3 млн грн, сплачених за послуги з юридичного представництва у Женеві (56,2 тис. швейцарських франківкошти ПАТ «НСТУ» та 0,3 млн доларів США – витрати Міністерства юстиції України).

Залишається наразі невирішеним питання щодо статусу ПАТ «НСТУ» як акціонера компанії Euronews S.A, що володіє його акціями у кількості 2590 штук на загальну суму 1,2 млн грн, та невідображення в обліку заборгованості на суму 197,4 тис. євро, яку заборгувало ще НТКУ як щорічний внесок акціонера за 2013–2014 роки за договором, якого наразі не припинено. При цьому ПАТ «НСТУ» не має інформації щодо інших заборгованостей як акціонера перед Euronews S.A. У майбутньому є ризик нового позову компанії Euronews S.A.

Стабільне приховування розрахунків з ЄМС має наслідком невідображення в обліку станом на 31.12.2019 кредиторської заборгованості на суму 840 тис. євро, що еквівалентно 25,6 млн гривень.

Загалом система організації діяльності ПАТ «НСТУ» унеможливлює своєчасне попередження виникненню недоліків і порушень норм законодавства, а отже, негативно впливає на результат його роботи.

Зважаючи на результати заходів, проведених Держаудитслужбою, та з метою усунення виявлених недоліків і порушень, поліпшенняя рівня ефективності роботи Телерадіокомпанії Держаудитслужба надала низку пропозицій Міністерству культури та інформаційної політики України, Держкомтелерадіо та ПАТ «НСТУ».

Прикрим є той факт, що ПАТ «НСТУ», замість розгляду проблематики, висвітленої в аудиторському звіті, та запропонованих Держаудитслужбою пропозицій для покращання діяльності, звернулося до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо скасування результатів, викладених в аудиторському звіті.